کفپوش

پشنهاد ریتون اسپرت برای این دسته بندی

ویترین محصولات

کفپوش‌ها در شاخه‌ای از صنعت به نام کفسازی کاربرد دارند. کفپوش به عنوان یک پوشش برای پوشاندن کف و سطوح در محوطه‌های باز (خارج از ساختمان)، داخل ساختمان و کارهای عمرانی استفاده می‌گردد.
کفپوش‌ها در بسیاری از زمین‌های ورزشی، بیمارستان و کلینیک ها، فضاهای صنعتی و اداری و همچنین برخی استخرها (برای جلوگیری از سر خوردن) به کار می‌روند. در برخی زمین‌های فوتبال از کفپوشهای چمن‌نما استفاده می‌شود. در خودرو نیز به منظور جلوگیری از ارتعاش، راحتی پا، نظافت از کفپوش های از جنس الیاف پلی پروپیلن استفاده می‌شود.

فهرست