پیشنهاد می‌کنیم پیش از اینکه هر تمرین قدرتی جدیدی را آغاز کنید، با پزشکتان مشورت نمایید.

مخصوصا اگر تا بحال فعالیتی نداشته اید و یا اینکه شرایط سلامتی و بیماری خاصی دارید.